De toren

De toeristentoren De Paepekelders in Herentals.


De wereldtentoonstelling in Brussel van 1958 vormde een mooie aanleiding om de nog onaangetaste omgeving van Herentals in de toeristische belangstelling te plaatsen.
De toenmalige raad van beheer van de vzw Toerisme Herentals besliste dan een uitkijktoren te bouwen op de Bosbergen, meer bepaald in het golvende duinlandschap dat in de volksmond 'de Paepekelders' wordt genoemd.

De naam De Paepekelders bestaat uit twee delen. Het eerste element, 'paap', zou erop kunnen wijzen dat het hier om een stuk grond gaat dat toebehoorde aan de katholieke kerk; maar het is ook niet uitgesloten dat het hier een vervorming van een eigennaam betreft. Het tweede deel, 'kelder', verwijst naar het landschap. 'Kelder' betekent namelijk ook 'uitholling door verwaaiing, uitgewaaid gebied, uitgewaaide bodem'. De duinen werden mogelijk beplant om zandverstuiving tegen te gaan.

De uitkijktoren zou worden gebouwd op de hoogste duin van de Paepekelders, waaraan hij ook zijn naam ontleent. Met zijn 40 meter boven de zeespiegel was deze plek ook het hoogste punt binnen de gemeentegrenzen.

Op 26 juli 1958 werd de toeristentoren officieel opengesteld. Aannemer Juul Goor uit Herentals werkte naar de plannen van de Herentalse architect Frans Verelst.

De reusachtige houten hoekpijlers van de toren waren voor de plaatselijke spechten natuurlijk erg aantrekkelijk, en dat bleef niet zonder gevolg. Om komaf te maken met de spechtenplaag plaatste aannemer Van Besouw in het voorjaar van 1976 vier nieuwe pijlers. Maar dan dook er een houtwormenprobleem op. Op 27 juni 1980 kreeg hij het genadeschot, in de gedaante van een blikseminslag. Toen hij in oktober 1983 werd afgebroken, verdween de vertrouwde toren anderhalf jaar lang uit het landschapsbeeld van Herentals.
Toch moest er een nieuwe komen, want de toeristentoren had elk jaar duizenden bezoekers naar Herentals gelokt. Pas in januari 1985 werden de vier basispijlers uit Suriname geleverd - in de sneeuw. Maar toen men (vanaf 26 februari) eenmaal aan het bouwen was, schoot het werk flink op. De kroon op het werk was het plaatsen van de bliksemafleider op het dak, op 11 april 1985.

De nieuwe toren heeft 112 houten treden (de oude 108). De totale hoogte van de houten constructie bedraagt 24 meter (de hoogste vloer ligt op 22 meter hoogte).